Logo-half-klein Moving Arts Project

Moving Arts Project (MAP):

map-logo-def-klein

Introductie

Kunstenaars collectief MAP bestaat uit Diane Elshout, Simon Rowe en Noud Verhave. Samen beslaan zij een breed spectrum aan disciplines waaronder dans, theater, muziek, beeldende kunst, fotografie, woordkunst. Afhankelijk van het project, werken zij samen met kunstenaars uit andere disicplines. De kunstprojecten en community art projecten van MAP zijn er op gericht “te bewegen”. Bewegen heeft hier een dubbele betekenins. Aan de ene kant ontwikkelt MAP mobiele kunstprojecten waarmee ze naar de doelgroep toe kunnen bewegen. Daarnaast staat bewegen voor het dynamiseren van individuen en groepen, om verandering en groei mogelijk te maken. Dit is niet alleen een verstandelijk proces. Bewogen worden is geraakt worden, betrokkenheid voelen en essentieel in zowel (inter) menselijke als sociaal maatschappelijke processen.
MAP bestaat uit drie zeer verschillende persoonlijkheden, die gezien hun interesse en achtergrond, een interessante mix van ideeën en ervaringen samen brengt. De drie kunstenaars werken sinds 2007 samen en deden 3 community projecten, nl. De Chillmobiel, voor jongeren van 5 tot 15. Het vervolg hierop, de CHILLBUS, een mobiel platform voor talentvolle jongeren van 15 tot 23 ( beide projecten zijn terug te vinden op www.chillmobiel.com). Op dit moment ontwikkelen zij een derde generatie CHILLMOBIEL gericht op uitwisseling van jongeren tussen de verschillende stadsdelen voor de maanden juli, augustus, september. Hun huidige project Mobiele Picknick Tafel (Kunstproject verarming, dialoog en perspectief) is in volle ontwikkeling (www.mobielepicknicktafel.nl).
Naast de gezamelijke projecten werken ze aan eigen werk, zowel autonoom als in opdracht.
Daaronder vallen culturele uitwisselingsprojecten met o.a. Israel, Palestina, Japan en Brazilie. Organiseren zij landelijke conferenties in samenwerking met non-profit organisaties. Zij ontwikkelen trainingen voor professionele kunstenaars als ook amateurs en geinteresseerden maar ook voor het bedrijfsleven en het DWI. Hun projecten omhelzen diverse leeftijdsgroepen van groep 3 van de basisschool tot dementerende ouderen.

Methode, werkwijzen en visie

In haar kunstprojecten ontwikkelt MAP werkmethodes gericht op specifieke gemeenschappen en/of doelgroepen. Zij maken hierbij gebruik van verschillende disciplines zoals theater, dans, beeldende kunst, poezie. In de projecten van MAP staan, naast de artistieke kwaliteit, bewustwording, bespreekbaar maken van heersende problematiek en persoonlijke groei centraal. Het werkproces en de uitvoering reflecteert zowel het individu als de gemeenschap waar deze projecten worden uitgevoerd.
De kunstenaars van MAP zoeken samen met de deelnemers naar een passende creatieve en/of kunstzinnige vorm voor hun ideeen en dromen. De kunstprojecten van MAP zijn gericht op het opbouwen van vertrouwen. Zij werken veel op straat en in direkte interactie. Dit vergt een open en flexibele houding en groot improvisatie vermogen.
Om de projecten te ankeren werken zij aan een fijnmazig netwerk van en contact met deelnemers en instituten. MAP betrekt de locale gemeenschap op een actieve manier en maakt deze mede verantwoordelijk voor de voortgang en uitvoering van het project. Het wordt zo geen van boven af opgelegd idee, maar een door de betrokkenen gedragen project.
MAP vertrekt van het idee dat kunst een belangrijke bijdrage levert aan en onontbeerlijk is voor een gezonde maatschappij. Vanuit deze houding stelt MAP in zijn projecten verrassende vragen en geeft prikkelende en onverwachte antwoorden. Hiermee dragen zij bij aan een open en nieuwsgierige cultuur.


Contact: 020-6209240
Mail: info@elshoutenverhave.n
Website: under construction

Diane Elshout 0620-438-929
Noud Verhave 0655-335-465
Simon Rowe 0642-223-187


Websites:

www.elshoutenverhave.nl
www.damcompany.com
www.stedge.nl
www.noudverhave.nl
www.mobielepicknicktafel.nl
www.chillmobiel.com