MPT woont de spreekuren bij van de Bijstandsbond op 14 oktober, 23 oktober, 6 november

MPT 14 okt -01
Tijdens ons bezoeken aan de het spreekuur van de Bijstandsbond raakten we in gesprek met de adviseurs. Tal van onderwerpen die te maken hebben met armoede en bijstand gingen over de picknicktafel. Om er een paar te noemen:

Vooroordelen en beeldvorming:
De publieke opinie over iemand die in de bijstand zit is ronduit negatief. Het beeld van een ‘uitkeringstrekker’ is dat je een proviteur, een flierefluiter, een oplichter, een fraudeur, een klaploper bent. Je bent eigenlijk ook zielig dat je in een uitkering zit, je doet niet mee dus je hebt niets te vertellen en niets in te brengen. Je bent een slachtoffer en je hebt het aan jezelf te wijten dat je werkeloos bent. Een ander vooroordeel is dat mensen met een uitkering werkeloos zijn.
Allemaal vooroordelen die wij met De Mobiele PicknickTafel gaan nuanceren.

Hoe manifesteert armoede zich:
Materiële armoede is veelal gekoppeld aan (vaak grote) psychische impact, continue spanning en ook sociaal isolement. Meestal speelt dit naast andere problematiek, zoals de (alleen)zorg voor kinderen, chronische ziekte of handicaps, ouderdom, psychiatrische aandoeningen, verslavingen, het hebben van (forse) schulden, illigaliteit en soms ook een beperkte intelligentie.
Kortom, een grote variëteit van mensen met zeer verschillende persoonlijkheden, met verhalen, met wensen, met dromen.
Allemaal prachtige mensen waar De Mobiele PicknickTafel portretten van gaat maken.

Rol van de overheid:
De overheid heeft ‘werken’ hoog in haar vaandel staan. Werk voor iedereen is het uitgangspunt en alles staat in het teken om iedereen die niet werkt weer aan het werk te krijgen: CWI, reïntegratietrajecten, strafkortingen en sancties bij gebleken gebreken. Dit moraal ‘werk’ blijkt uit allerlei nota’s en acties. Om er een paar te noemen: “Iedereen werken en niemand aan de kant” van de gemeente Amsterdam en “ikkan”, een ‘herinterpretatie’ van de slogan van Barak Obama door het ministerie van Sociale Zaken.
Dat er nog een andere wereld is waar werk niet altijd de hoofdrol (kan) spelen wordt gemakshalve ontkend: de aarde is plat.
Van die ‘andere wereld’ gaat De Mobiele PicknickTafel een reisverslag maken.


Op onze terugreis van de Bijstandsbond op 14 november hebben we J.B.W. ontmoet. J. is een Mobiele Bike Repair 'Fix A Flat', komt uit Oakland USA. De straten van Amsterdam zijn zijn huis. Hij leeft van fietsen maken, klusjes doen, musiceren en gedichten schrijven. Mocht u J.B.W. tegenkomen en uw fiets is stuk: vertrouw hem dan de goede zorgen voor uw fiets toe en vraag hem dan zijn gedichten voor te dragen. U heeft dan samen een geweldige tijd.
JBWillotFietsenmakerMPT 14 okt -JBW-01MPT 14 okt -JBW-02