MobielePicknickTafel stelt Miljonairfair vragen.

Het kunstproject ‘MobielePicknickTafel’ schoof in samenwerking met de Bijstandsbond op zondag 14 december aan bij de Miljonairfair. Met de ludieke en vreedzame actie “STILSTAAN bij het verschil: Arm/Rijk” vroegen zij aandacht voor de groeiende kloof tussen arm en rijk met teksten als: ‘Wie is het kind van uw rekening?’ ‘Wat levert het U op?’ 'Maakt geld gelukkig?' 'Wat heeft u gedaan om de crisis te voorkomen?' 'In welke crisis verkeert U?' en ‘Was het een rijke dag vandaag?’. Waarom de MPT deze actie heeft gedaan kunt kunt u HIER lezen.

De MPT stond nog niet stil of een groot cordon van politiemannen (in burger en in uniform, met gevaarlijk blaffende honden op de achtergrond) stoof op ons af en met groot vertoon van macht en gebruik makend van intimidatie werden de stilstaande mensen met teksttegels in hun handen weggeduwd, werden armen op de rug gedraaid en werd gedreigd met in hechtenis neming. Zonder enige vraag te stellen over onze motivatie en zonder te vragen of we bijvoorbeeld een toegangskaart hadden (die hadden Noud en Diane op zak!). Het is ongelooflijk maar waar dat dit mogelijk is in een land als Nederland waar vrijheid van meningsuiting een recht is en een verworven goed. Ook hierbij stelt de MPT vragen!

Artikel uit de MUG januari 2009 van Toine Graus.
Tekst van Piet van der Lende
Foto verslag. Foto's Piet van der Meer en Noud Verhave
'You don't have the right to stand stil' video van Mirella Misi is te zien op Vimeo.

MPT stelt MF vragen mail