Logo-half-klein Wat is HOOGGEVOELIGHEID

Hooggevoeligheid of hypersensitiviteit is in de psychiatrie al langer bekend al wordt het meestal in verband gebracht met persoonlijkheidsstoornissen. Dat hooggevoeligheid ook op zich kan bestaan en dat mensen hier hun voordeel mee kunnen halen, werd duidelijk bij het boek van Elaine Aron “Hoogsensitieve personen Hoe blijf je overeind als de wereld je overweldigd”. Dat het lang zo benaderd is, komt waarschijnlijk omdat gevoeligheid in de westerse cultuur lang als een zwakte en negatieve eigenschap is gezien, met alle psychiatrische gevolgen van dien. Om die reden is het boek van Elaine Aron en alles wat dit boek teweeg heeft gebracht naar mijn mening van groot belang. Ook komt er in de westerse cultuur meer ruimte voor spiritualiteit, wat ook te maken heeft met hoogsensitiviteit. Het heeft te maken met een andere visie op de mens, waarbij mensen de kans krijgen om vanuit hun intuïtie te leven. Misschien biedt dit mogelijkheden voor een andere samenleving, die meer rekening houdt met de natuur en met mensen zelf.
In het boek van Samuel Pfeifer “Hooggevoelige mensen Leven tussen gave en kwetsbaarheid” staat een citaat van de Franse dichter Marcel Proust: ‘De verheven en beklagenswaardige familie van sensitieve mensen is het zout der aarde’. Onder schilders, dichters en kunstenaars bevinden zich veel hoogsensitieve mensen. Hij zegt, dat juist hoogsensitieve mensen een noodzakelijk evenwicht bieden tegen de zogenaamde sterken in onze samenleving.
Elaine Aron haalt met haar boek de groep hoogsensitieve mensen uit de problematisch sfeer, als ze dat zelf al niet hadden gedaan, maar zij heeft er een boek over geschreven. Er zijn nu ook boeken over wat hoogsensitiviteit betekent op je werk, over hoogsensitieve kinderen en Elaine Aron en T. Zeff hebben een werkboek geschreven, waarmee mensen zelf aan de gang kunnen gaan.
Zelf moet ik ook denken aan mensen als Ramses Shaffy, Etty van Hillesum die een dagboek bijhield in de Tweede Wereld oorlog “Het verstoorde leven”, waarin ze op een hele menselijke manier beschrijft wat er toen gebeurde en dichters als Kahlil Gibran en Tagore.
Hoe je als hoogsensitief persoon je boven jezelf kunt uittillen. De wereld anders kunt benaderen. Vertrouwen terug vindt in jezelf. Hoe we misschien kunnen bouwen aan een andere wereld door kunst spiritualiteit en expressie.

Hooggevoeligheid, wat is dat. Elaine Aron schreef er een boek over (zie hieronder), waar veel mensen zich in konden erkennen. Sindsdien zijn er meer boeken. Wat brengt het met zich mee. Waarom is het belangrijk. De MPT besteedt er een picknick aan op 12 mei in de tuin van het Wereldhuis, waarbij een deskundige aanwezig zal zijn.

Roelie Dijkstra, mei 2009


Boeken en websites over hooggevoeligheid.

Hierbij een (onvolledig) overzicht van het brede scala aan boeken dat verschenen is. Kies vooral een boek dat je aanspreekt.

Websites met informatie:
www.hoooqevoelig.nl www.hsp.qoedbegin.nl
Informatie mbt kinderen:
www.lihsk.nl

Aron-HoogsensitievePersonen
x Elaine N. Aron. Hoog sensitieve personen. Hoe blijf je overeind als de wereld je overweldigt? ISBN : 906305100X. In m iddels het standaardwerk over hoogsensitiviteit. Haar eigen onderzoeksgegevens
vormen de basis van het boek. Zeer informatief. De Amerikaanse toonzetting kan storend zijn. Zie ook
www.hsperson.com

x Elaine N. Aron. Het Hoogsensitieve kind. Help je kinderen op te groeien in een wereld die hen overweldigt. ISBN: 9063051182. Ouders kunnen in dit boek een hulp vinden om hun sensitieve kind te begrijpen.

x Elaine N. Aron, Hoog sensitieve personen in de liefde. Hoe ga je om met relaties als de wereld je overweldigt? ISBN: 9063050690. Een zelfhulpboek voor relaties met of zonder hooggevoelige partner. * Elaine N. Aron. Het werkboek voor hoogsensitieve personen. ISBN: 9063052030. Dit boek bevat oefeningen en adviezen op allerlei terreinen van het leven.De uitgebreide reflectie-opdrachten kunnen je een andere kijk geven op jezelf.

x Marian van den Beuken. Hooggevoeligheid als uitdaging. ISBN:9O2O2OI44I. Eerste van een reeks van drie "Ankertjes"over hooggevoeligheid. Vanuit haar eigen ervaringen schrijft Marian kort en bondig over deze eigenschap.

* Marian van den Beuken. Hooggevoeligheid als levenskunst. ISBN: 902Q2OL646. Tweede in een reeks van 3. Bevat veel oefeningen en praktische tips.

* Marian van den Beuken. Hooggevoeligheid als kracht. ISBN: 9O2020t735. Derde boekje in een reeks van 3. Het nodigt je uit om op een posÍtieve manier naar ie gevoeligheid en gevoeligheden te kijken.Zie ook
www.gevoeligheidalskracht.nl
* Carolina Bont. Hoogsensitiviteit als kracht. Werken met je intuÏtie. Een werkboek met een spirituele insteek.Als haar stíjl je ligt kun je aan de slag met het versterken van jezelf en het verbeteren van je intuitie.

x Marianne van der Enden. Mijn kind ziet meer. Te bestellen via
www.vanderenden.nl. Belevenissen van een moeder met een helderziend kind

x Barrie Jaeger. Blijf je werk de baas voor hoogsensitieve personen. ISBN: 9055943754. Het enige boek (voor zover mij bekend) dat helemaal op werk gericht is. Het maakt dingen inzichtelijk, maar stoort soms door de slordige opzet en de Amerikaanse toonzetting.

x Susan Marletta-Haft. Leven met hooggevoeligheid. ISBN: 902595344I. Een basisboek over hoogsensitiviteit, vergelijkbaar met het standaardwerk van Aron. Voor veel mensen prettiger leesbaar, omdat het de Amerikaanse toon mist. Zij belicht ook de spirituele kant van hooggevoeligheÍd, en wÍjdt een apart hoofdstuk aan hooggevoelige kinderen, Zie ook
www.susanmarlettahart.nl

x Susan Marletta-Hart. Voluit leven met hooggevoeligheid. ISBN: 9025956718. Een gids voor hooggevoeligen, min of meer vergelijkbaar met het werkboek van Aron, maar met een meer spirituele insteek. De oefenÍngen zijn soms wat kort door de bocht.

x Gaby Olthuis, Dit is mijn grens. ISBN 978 905599 233 L. Dit boek leert je voelen en weten waar je grenzen liggen. Aansprekend zijn vooral de vele beschreven cases. Er staan oefeningen in (niet allemaal makkelijk uit te voeren) en je krijgt handvatten om grenzen neer te zetten.

* Ted Zeff. Overlevingsgids voor hooggevoelige personen. ISBN: 9069636859. Een van de weÍnige boeken over hooggevoeligheid dat door een man is geschreven. Met een hoofdstuk over alternatieve geneeswijzen.

* Sylvia van Zoeren. Energie voor HSP's. Te bestellen via
www.hooggevoelioheid.org. Een kleine, praktische gids voor mensen die meer willen weten over de samenwerking tussen het brein en de energiecentra in en om ons heen (aura's en chakra's).

* Samuel Pfeifer, Hooggevoelige mensen Leven tussen gave en kwetsbaarheid. ISBN 9058293823. Boek ook voor hulpverleners en hun omgeving vanuit een christelijke invalshoek.


Uitgeverijen Arbeiderspers, Archipel, Balans B.V.