Logo-half-klein Verslag van de dialoog over hooggevoeligheid

In het kader van de Mobiele Picknicktafel heeft de MPT op dinsdag 12 mei vanaf 13.00 uur de dialoog gevoerd over hooggevoeligheid in het Krekelhuis bij het Wereldhuis onder leiding van Roelie Dijkstra. Wat betekent het om hooggevoelig te zijn. Wat is het eigenlijk. Is het dan moeilijker om een plekje te vinden in deze maatschappij. Hoe zit het met het reïntegratiebeleid. Wordt er rekening gehouden met hooggevoeligheid. Is er een relatie tussen drugsgebruik en hooggevoeligheid. Hierover gaan we het hebben.

Een fotoverslag is
HIER te vinden.
Hieronder het verslag van het gesprek wat aan de PicknickTafel werd gevoerd.

MPT 12 mei-03-klein2
Passie en betrokkenheid bij dit gevoelige onderwerp


Verslag 12 mei “Wat werd er gezegd” en de conclusies over de dialoog workshop hooggevoeligheid
Het was een zonnige, maar winderige middag. We zouden de Picknick-Tafel-dialoog eerst in het Krekelhuis houden, maar na gestemd te hebben, werd het toch de tuin.
Wat is hooggevoeligheid, volgens Noud waren er gradaties. Wat doet het met je? Heeft het te maken met armoede en de crisis, het thema van de Mobiele Picknicktafel? Volgens Marijke duidelijk wel. Waarom? Daar werd over gesproken en meningen werden uitgewisseld.
Elaine Aron heeft met haar boek “Hoogsensitieve personen” en haar psychologisch onderzoek ervoor gezorgd, dat het nu erkend wordt. Hoogsensitiviteit kan zeer zeker maar voordelen hebben, maar bij een traumatisch jeugd kan het later problemen geven. Diverse mensen rond de tafel bevestigden met persoonlijke verhalen Aron's bevinding. Ook hebben hoogsensitieve mensen vaak bijzondere kwaliteiten. Ook daar werden aan tafel diverse voorbeelden van gegeven.
Wat betreft het verband met het thema van de Mobiele Picknicktafel ‘Armoede en de crisis’: veel mensen geven aan dat het zoeken naar jezelf een belangrijk item is als je hooggevoeligheid hebt. Dit zoeken maakt je vaak niet rijk, maar kan uiteindelijk wel een oplossing zijn voor een crisis in en buiten jezelf.
Het gesprek ging verder over de crisis, die iemand mee kan maken naar aanleiding van hoogsensitiviteit. In de jaren ’60, ’70 vond er een omschakeling plaats, dat men zich meer ging uiten, dat er ruimte kwam voor gevoelens en dat er geëxperimenteerd werd met drugs zoals LSD. Had dit ook te maken met hooggevoeligheid? Volgens het werkboek van Elaine Aron staan hoogsensitieve mensen meer open voor het onbewuste. Zij raadt daarom oefeningen aan wat zij ‘actieve imaginatie’ noemt om het onbewuste meer bewust te maken. Een therapie die werkt met beelden. Deze behoefte zou ook te maken kunnen hebben met de behoefte aan drugs zoals LSD, al is dit geen propaganda. Er is het boek “Voedsel der goden” van Terence Mc Kenna, die zegt dat drugs zoals LSD altijd onderdeel hebben uitgemaakt van onze cultuur ook door het Sjamanisme. Iemand (naam) zei dat er nu binnen het Sjamanisme therapiën zijn die minder gevaarlijk zijn en hetzelfde effect hebben.
Ook hierover werd gesproken aan tafel. Waarom wordt iemand verslaafd terwijl hij of zij hooggevoelig is. En wat kun je hieraan doen. Soms brengen middelen als LSD je weer bij jezelf, maar zoals gezegd zijn er ook andere therapiën. Ook zijn er homeopathische middelen en is er de klassieke homeopathie.
Hoe uiten we ons. Leven we intenser. We doen het allemaal op ons eigen manier. De boeken kunnen ons helpen en door erover te praten. Het is tenslotte belangrijk, dat je weet hoe je met je gevoelens om moet gaan.