Logo-half-klein 21 april Wereldhuis

Op 21 april was de Mobiele Picknicktafel te gast bij in de tuin van het Wereldhuis bij het Krekelhuis aan de Nieuwe herengracht op uitnodiging van straatpastor Mariska van der Putte en de DaklozenAmbassadeurs. Het werd een middag vol muziek, verhalen, pannenkoeken en passie. Het Wereldhuis is een van de projecten van de Protestante Diaconie Amsterdam.

Kijk
HIER of op de foto voor een fotoverslag van de dag
21 april Wereldhuis-05-klein

Over Het Wereldhuis
Zo'n 14.000 tot 20.000 mensen in Amsterdam hebben geen geldige papieren. Deze groep zgn. 'ongedocumenteerden' is heel divers. Zo zijn er vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn geworden van mislukte huwelijksmigratie. En er is een grote groep van illegale arbeidsmigranten, die huishoudens schoonmaken of werken in de horeca. Over het algemeen blijven ongedocumenteerden onzichtbaar. Bij de diaconie komen zij vaak pas in beeld wanneer zij in noodsituaties terecht komen, bijv. omdat zij ziek zijn en niet meer kunnen werken. Op de Nieuwe Herengracht 20 (naast het pand van de diaconie) is het 'Wereldhuis' gevestigd: een levendig kruispunt waar ongedocumenteerden terecht kunnen. Voor het ontvangen van noodhulp en voor informatie en ontmoeting . Waar ze even op adem kunnen komen, anderen kunnen ontmoeten en perspectieven kunnen ontwikkelen. Ook is er informatie beschikbaar over basisrechten, zoals toegang tot gezondheidszorg en onderwijs. Het is een plek waar gezongen, gespeeld, geleerd, gegeten en gelachen wordt. Wat er precies zal gaan gebeuren hangt af van de wensen en initiatieven van de migranten zelf. Taallessen, computerlessen en gezondheidsvoorlichting zijn al in voorbereiding.

Over Het Krekelhuis
Het Krekelhuis is een klein huisje in de tuin van het Wereldhuis. Hier worden onder andere yoga- en meditatiecursussen en bijeenkomsten gehouden voor dak- en thuislozen en het is de 'residentie' voor de DaklozenAmbassadeurs. Dit is een groep die de belangen van dak- en thuislozen in Amsterdam behartigd.

Over de DIACONIE
De diaconie is een organisatie die zich inzet voor een leefbare stad, waar mensen omzien naar elkaar. En dat al eeuwen lang. Sinds de 16e eeuw is de diaconie aan het werk in Amsterdam, steeds op een manier die past bij de tijd. De stad is immers voortdurend in beweging.
De aandacht van de diaconie gaat in het bijzonder uit naar mensen die in de problemen zitten, vanwege bijvoorbeeld geldgebrek, ziekte, verslaving, isolement, dakloosheid of hun verblijfsstatus. De diaconie helpt vooral daar, waar anderen niet (meer) helpen. 'Helpen waar geen helper is' noemen we dat. Maar in het diaconale werk blijkt dat de problemen van mensen maar de helft van het verhaal zijn. De andere helft, die van de hoop, de gein, de inspiratie, komt vanzelf naar boven als mensen met elkaar optrekken. Dan zie je het enthousiasme voor mensen, de motivatie om samen iets aan te pakken, de pret over de kleine dingen die je dan toch bereikt. De diaconie wil de kracht van mensen versterken. Projecten van de diaconie zijn kleinschalig en sluiten dicht aan bij de leefwereld van mensen. Ze zijn erop gericht dat zij zelf weer het heft in eigen hand nemen. De diaconie 'helpt mensen zichzelf te helpen'. Op deze website vindt u informatie over hoe dat gebeurt.